973 530 554|c5005685@xtec.cat
Bases Certamen literari Sant Jordi 2018 2018-04-07T15:28:31+00:00

Project Description

Bases Certamen literari Sant Jordi 2018

Sant Jordi illustration by Shirka Diada de Catalunya

1. La presentació dels originals és voluntària.
2. Les obres aspirants a premi han de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat en cap altra convocatòria ni en aquest centre ni en cap altre.
3. Les obres poden ser presentades en llengua catalana i llengua castellana.
4. L’alumnat pot presentar obres en les dues llengües perquè cadascuna tindrà un premi.
5. Les obres podran ser de narrativa i de poesia. Les narratives tindran una llargada màxima de dos fulls i les de poesia hauran de tenir una marge de 14 a vint versos.

6. Temàtica.  

  • CATALÀ: Les obres estaran inspirades en l’obra de Manuel de Pedrolo.
  • CASTELLÀ: Les obres estaran inspirades en la melodia del Cànon de Pachebel i hauran d’incloure la següent frase: “Y entonces  empezó a sonar el Canon de Pachebel”.
7. Pel que fa al treball de poesia, es podrà treballar amb diferents tipus de lletres si així ho demana el poema. També es podran fer poemes visuals, és a dir, poemes on les imatges (acompanyades o no de paraules) transmetin un missatge. 
8. Les obres s’han de presentar a doble espai, lletra 12 del tipus Times New Roman.
9. Les obres es podran presentar fins al dilluns 16 d’abril de 2018 en una bústia literària que es dipositarà al vestíbul.
10. Les obres han de portar un títol i han d’anar signades amb un pseudònim. Al full on hi ha escrita l’obra s’hi adjuntarà un sobre a l’interior del qual el concursant escriurà el seu nom i curs.
11. El jurat estarà format pel professorat dels departaments de Llengua i Literatura Catalana i Castellana. Cadascun triarà les obres guanyadores en la seva llengua.
12. Els premis consistiran en uns vals que seran intercanviables en les diferents llibreries de Cervera per llibres o per material escolar.
13. Els premis es lliuraran durant la celebració de la festa de Sant Jordi a l’institut el matí del 23 d’abril de 2018.
14. Qualsevol situació no prevista serà resolta pel jurat.

GuardiesB
×
×