973 530 554|c5005685@xtec.cat
Loading...
Oferta d’estudis FP 2019-02-22T11:46:45+00:00

ESTUDIS IMPARTITS AL CENTRE

Més informació dels cicles formatius

Portes obertes CF:
14 de març del 2019, de 18.00h-20.00h

MODALITAT DUAL: Realitza pràctiques remunerades a l’empresa, amb contracte laboral o beca salari.
MATRICULA SEMIPRESENCIAL: Per a qui no pot assistir a totes les classes.
BORSA DE TREBALL: Servei actiu adreçat a afavorir la inserció laboral dels alumnes i ex-alumnes.
METODOLOGIA  SEFED: Creació d’empreses virtuals a l´aula.

I EN TOTS ELS CICLES FORMATIUS….

Realitza les pràctiques (FCT) a l’estranger, preferentment en països de la Unió Europea, participant en el PROJECTE INTERNACIONAL ERASMUS PLUS(Becat)

Realitza les pràctiques (FCT) a la regió Alemanya d’Osnabrück i aprèn alemany, participant en el PROGRAMA LLEIDA-OSNABRUCK(Amb possibilitat de beca)

Cicles Formatius
×
GuardiesB
×
×

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.