Loading...
Organigrama de l’institut 2020-03-02T20:06:52+00:00

Organigrama de l’institut

CÀRRECS I FUNCIONS
Director: Ramon Mateu
Cap d’Estudis: Verònica Llardén
Cap d’Estudis FPE: Anna Artigues
Coordinadora Pedagògica: Roser Soler
Secretària: Maitxe González
Coordinadora PQIMC: Mercè Salvadó
Coordinadora de FCT: Miracle Farreny
Coordinadora de FP Dual: Rosamari Carulla
Coordinador d’Activitats i Serveis: Ramon Codina
Coordinadora de Biblioteca/ Pla de lectura: Núria Turull /Fina Montagut (Eva Oto)
Coordinadora LIC: Judit Solé
Coordinadors d’Informàtica, web i xarxes: Pere Joan Armengol , Gabriel Farrando, Carlos Marín i Anna Ribera
Coordinadora Prevenció de Riscos Laborals: Anna Orobitg
Coordinador de FCT: Miracle farreny
Coordinador de FP Dual: Rosamari Carulla
Responsable del Servei de Convivència i Mediació: Gemma Gallinat
Responsable PILE – Intercanvis: Salvador Coma
Responsable del Pla Esport Escola: Ramon Codina
Responsable d’Escoles Verdes: Sílvia Pérez
Coordinadora de la Comissió d’Atenció a la Diversitat: Núria Serra
Coordinadora del Servei d’Orientació i Tutoria: Núria Serra
Coordinadora del Servei SIEI: Mònica Jové
Responsable Programa de Salut a l’Escola: Teresa Carulla (Infermera del CAP)
Aula d’acollida: Judit Solé 1r A: Anna Orobitg
1r B: Laia Roca
1r C: Anna Ribera
2n A: Judit Serra
2n B: Esther Vallés
2n C: Núria Gené
3r A: Maite Cases
3r B: Fina Montagut/ Eva Oto
3r D: Maite Vernet
Aula Projectes: Griselda Subarroca
4r A: Marina Marsà
4r B: Montserrat Escolà
Aula Oberta: Judit Solé
1r A: Dolors Rosich
1r B: Núria Regí
2n BATX: Emili Gilabert
Gestió Administrativa/ Sistemes Micro informàtics i xarxes:
1r curs: Carme Pujol
2n curs: Josep Anton Sanz
3r curs: Javier Alberto Mir Rodríguez
Electromecànica de Vehicles:
1r curs: Jordi Barrabés
2n curs: Josep Pedrol
Atenció a persones amb situació de dependència:
1r curs: Núria Penella
2n curs: Laia Sió
Cures d’auxiliar d’infermeria
1r curs: Gabriel Farrando
FCT:
Gestió Adm./S. Microinformàtics I Xarxes: Esther Esteve i Javier A Mir
Electromecànica de vehiches: Jordi Barrabés
CAI: Gabriel Ferrando i Anna Sanou
Atenció a persones amb situació de dependència: Laia Sió i Núria Penella
Administració i Finances:
1r i 2n curs: Teresa Solé
Higiene Bucodental:
1r curs: Aida Vilumara
2n curs: Laura Angrill
FCT:
Administració i Finances: Rosamari Carulla
Higiene Bucodental: Laura Angrill i Aida Vilumara
PAS: Conserges: Joan Niubó i Horten Molero
Administratives: Carme Sàrries i Mercè Marsol
Neteja: Anna Mestres, Dolores Pérez
Cuineres: Ramona Vilaseca i Rosa Bergadà
CONSELL ESCOLAR
Ramon Mateu
Verònica Llardén
Maitxe González
Pere Joan Armengol
Gemma Gallinat
Gabriel Farrando
 
Núria Gené
Jordi Barrabés
Mercè Marsol
Àngels Marin (AMPA)
Lluís Ferrerol
Imma Tarruella
Magda Llordés
Xavier Gras (Ajuntament)
GuardiesB
×
×