La bassa de Palouet, itinerari naturalista 2019-05-28T09:58:28+00:00

Project Description


El dimecres dia 22 de maig l’alumnat de 4t d’ESO que cursa l’optativa de biologia i geologia va realitzar una sortida didàctica a Palouet. 
L’objectiu era realitzar un treball de camp a partir de les pautes i activitats proposades en el dossier de l’itinerari que ha estat elaborat pel grup de docents del seminari Segarra Didàctics.

El treball de camp s’estructura en dues parts:

Estudi de la vegetació
-Estudi de la bassa

La part d’estudi de la vegetació (botànica) es realitza al llarg del recorregut del camí rural que va des del poble de Palouet fins a la bassa. L’alumnat segueix la guia del dossier i realitza en grups de 3-4 alumnes les activitats proposades que són les següents:

  • Reconeixement a partir de l’obtenció d’una imatge d’algunes de les plantes més abundants amb la utilització d’una app per mòbil o tablet (“Plant Net”). Cal dir que la imatge dona com a resultat una sèrie de noms amb fotografies i descripcions i és l’alumne/a qui ha d’arribar a deduir la identificació exacta, per això caldrà fixar-se molt bé en les característiques de la planta i també  llegir amb atenció les descripcions donades.
  • Posada en pràctica d’ alguns dels jocs tradicionals que es coneixen de les plantes, com el joc dels “novios” que es fa amb les espigues de la cugula, o el joc “gall, gallina o pollet” que es fa amb les poncelles tancades de les roselles o el joc dels colitxos amb el sorollet que se sent quan la flor es fa esclafir contra el palmell de la ma. També resulta sorprenent la visualització del moviment que experimenta la llavor de la cugula en posar-la en contacte amb aigua.
  • Identificació dels cultius de les grans extensions de conreus. La ubicació del camí de Palouet ofereix una bona oportunitat  per veure els tipus de plantacions que hi ha a la Segarra (cereals, pèsols, colza) i també per explicar les diferències entre els dos cereals més abundants, ordi i blat.
  • Seguiment d’una clau dicotòmica per identificar arbres, és una guia que cal seguir per diferenciar l’alzina del roure.
  • Aplicació del vocabulari específic de botànica. Per elaborar algunes de les activitats cal saber de manera específica el significat d’algunes paraules de la terminologia de botànica. En aquest cas l’alumne/a pot seguir la informació d’un glossari que troba en el mateix dossier.
  • A través d’un joc de pistes l’alumnat cerca les ravenisses, la blanca i la groga i després amb una bona reflexió es pot establir la relació entre la presència d’aquestes plantes i el fet que hi hagi més o menys producció d’ametlles en els arbres de la parcel·la amb ravenisses.

L’estudi de la bassa (ecologia) es fa a partir de la recollida d’aigua i també de l’espai que ocupa l’aigua i els marges. Se segueixen les pautes donades en el dossier per a la realització de les següents activitats:

  • Orientació in situ a partir del mapa de la zona.

  • Deducció de les aportacions d’aigua que te la bassa i càlcul de la superfície total de la bassa.

   


 

  

GuardiesB
×
×