Acte de lliurament del diploma per l’assoliment del certificat ISO 9001:2015 2018-11-19T10:00:40+00:00

Project Description

El passat dijous dia 8 de novembre, el Ramon Mateu, l’Anna Artigues, l’Anna Sanou i jo mateixa, com a representats de l’institut La Segarra, vam assistir a la XVI Jornada de qualitat a l’ensenyament a la sala de convencions del campus de l’UAB.

Les Jornades de qualitat a l’ ensenyament fan visible des de fa anys el suport als centres educatius de Catalunya que des de 1998 el Departament d’Ensenyament proporciona per tal de desplegar sistemes de gestió de qualitat. Aquests sistemes es concreten en el Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC), que ofereix un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió de qualitat als centres.

El treball del PQiMC es realitza a través de xarxes, organitzades per nivells de desenvolupament del sistema de gestió. Aquest, és un treball en equip guiat i supervisat per un o una coordinador/a de xarxa on es comparteixen aprenentatges i s’afavoreix l’intercanvi d’experiències entre els centres que hi participen.

El PQiMC treballa amb 169 centres, dels quals 130 disposem de certificació d’assegurament de la qualitat i, 24 centres més acreditats amb sistemes de gestió d’excel·lència.

Les Jornades de qualitat de l’ensenyament de les quals parlàvem anteriorment estan organitzades amb conferències, ponències i intervencions de prestigiosos professionals. També hi ha el que s’anomena el “work-cafè”, on, a partir d’una oferta de diferents temes, s’organitzen taules al voltant de les quals, tot esmorzant, professionals de l’ensenyament posen en comú les seves experiències. Nosaltres vam participar en temes tan variats com la gestió dels indicadors de centre, la integració de l’FP dual o la gestió del pla de comunicació i la metodologia de simulació a l’FP. Totes molt interessants, ja que vam poder sentir de primera mà la pràctica d’aquests centres en les qüestions esmentades ja que ja ho estaven aplicant.

En la XVI Jornada d’aquest any, amb més de 800 professors participants, vam poder escoltar les intervencions de Joan-Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de règim especial; Xavier Farràs, director de Custom Programa ESADE Business School i professor d’Operacions, Innovació i Data Sciencies a ESADE; José A. Andrés, subdirector general de Programes de Formació i Innovació de la Formació Professional i David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona.

El programa de qualitat és satisfer permanentment les demandes socials i les necessitats educatives de la comunitat a la qual es dóna servei.

El nostre centre està en el programa de qualitat des del curs 2014-15. El curs 2017-18 vam passar l’auditoria externa i vam obtenir la certificació d’assegurament de la qualitat ISO 9001. El segell de qualitat ISO és un certificat emès per una empresa auditora externa que dona fe que portem la documentació i l’estructura organitzativa seguint uns barems europeus de qualitat. A partir d’aquest curs el podrem incloure en tots els documents i propagandes.

  

En la XVI Jornada de Qualitat, l’Hble. conseller d’Ensenyament Josep Bergalló i el director i subdirector dels Programes de Formació i Innovació de la Formació Professional, ens van lliurar el diploma acreditatiu per haver aconseguit aquesta fita. Aquest curs 2018-19 estem dins la formació en xarxa M4 (xarxes de la millora contínua de la qualitat), i continuem treballant per assolir i consolidar el projecte al centre.

GuardiesB
×
×